Onorarii

Onorariile practicate de cabinetul nostru, reprezinta raportul dintre cerintele clientului, dificultatea, amploarea sau durata cazului, timpul şi volumul de muncă, avantajele şi rezultatele obţinute pentru client, etc.
Stabilirea onorariilor se face liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale Statului profesiei de avocat, prin raportare la identitatea clientului, persoană juridică sau persoană fizică.
I. Pentru persoanele juridice, onorariile pot fi stabilite pentru consultanţă juridică, redactare acte juridice şi contracte, redactare acţiuni şi cereri, reprezentare în instanţă, reprezentare în faţa autorităţilor, reprezentare la executare, etc. Pentru persoanele juridece pot fi oferite pachete de servicii juridice, pe bază de abonamente lunarea sau anuale, costul fiind stabilit în funcţie de necesităţile şi vechimea clientului.
II. Onorariile percepute persoanelor fizice, reprezintă echitatea dintre problema acestora, modalitatea de rezolvare şi activitatea desfăşurată de avocat în acest scop.
Potrivit Statutului profesiei de avocat onorariile pot fi stabilite după cum urmează :
a) Onorarii orare
b) Onorarii fixe (forfetare)
c) Onorarii de succes
* Onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a, b şi c.